Форум без кабли - Мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI - Правила за заштита на лични податоци

Овој текст опишува како „Форум без кабел - 3G LTE 5G CDMA WIFI мобилен интернет“ и неговите филијали во понатамошниот текст „ние“, „нас“, „наши“, „Форум без кабел - 3G LTE 5G CDMA WIFI мобилен интернет“ , „https://www.bez-kabli.pl“ и phpBB, во понатамошниот текст „тие“, „нивните“, „phpBB софтвер“, „www.phpbb.com“, „phpBB Limited“, „phpBB Teams“ , користете информации (во натамошниот текст „информации за вас“) собрани за време на која било од вашите форумски сесии.

Информациите за вас се собираат на два начина. Прво, со прелистување „Форум без кабли - мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“ ќе предизвика апликацијата phpBB да создаде голем број колачиња, кои се мали текстуални датотеки што се преземаат во директориумот со привремени датотеки на вашиот прелистувач. Првите две колачиња содржат кориснички ID наречен „user-id“ и анонимен ID на сесија наречен „session-id“, кој автоматски ви е доделен од апликацијата phpBB. Трето колаче ќе се создаде откако ќе ги прелистувате темите во рамките на „Форум без кабли - мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“. Се користи за снимање кои теми сте ги прочитале и се користи за да ви помогне да се движите низ форумот.

Може да создаваме и колачиња надвор од софтверот phpBB додека прелистуваме „Форум без кабли - 3G LTE 5G CDMA WIFI мобилен интернет“, иако тие се надвор од опсегот на овој документ кој е наменет само да ги покрие страниците создадени од софтверот phpBB. Вториот начин на кој собираме информации за вас е преку податоците што ни ги испраќате. Ова може да биде, но не е ограничено на, објави објавени од вас како анонимен корисник (во натамошниот текст „анонимни објави), кориснички сметки создадени на „Форум без кабли - мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“ (во натамошниот текст „ваша сметка“) и објавите поднесени од вас по регистрацијата и по најавувањето, во понатамошниот текст „ваши објави“.

Вашата сметка ќе содржи најмалку уникатно име за идентификација (во натамошниот текст „вашето корисничко име“), лозинка за најава (во натамошниот текст „ваша лозинка“) и лична активна адреса за е-пошта (во натамошниот текст „вашата адреса за е-пошта“). Информациите обезбедени за вашата сметка на „Форум без кабли - мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“ се заштитени со законите за заштита на податоците во земјата каде што се наоѓа нашиот сервер. Имаме право да бараме од вас да дадете дополнителни информации при регистрацијата и ние одредуваме дали треба да ги дадете или не. Во секој случај, имате можност да изберете кои информации за вашата сметка ќе бидат јавно прикажани. Уште повеќе, во панелот за управување со сметки имате опција да го овозможите или оневозможите испраќањето на е-пошта автоматски генерирани од софтверот phpBB до вас.

Вашата лозинка е шифрирана за да е безбедна, но не користете ја истата лозинка на различни веб-локации. Оваа лозинка ви овозможува да пристапите до вашата сметка на „Форум без кабли - мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“, затоа заштитете ја и под никакви околности не откривајте ја никој. Ако го заборавите, користете ја функцијата „Ја заборавив лозинката“. Веб-страницата ќе ве праша за вашето корисничко име и адреса за е-пошта. По обезбедувањето на овие податоци, ќе се генерира нова лозинка и ќе биде испратена на адресата за е-пошта обезбедена од вас. Тоа ќе ви овозможи да го вратите пристапот до вашата сметка.


Вратете се на страницата за најавување