Форум без кабли - Мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI - Регулативи

Со регистрирање на веб-локацијата „Форум без кабли - Мобилен Интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“, во понатамошниот текст „ние“, „нас“, „наш“, „Форум без кабли - мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“, „ https://www.bez-kabli.pl“, ги прифаќате одредбите наведени подолу. Доколку не ги прифаќате, оставете го овој простор со притискање на копчето „Не прифаќам“. Администрацијата на страницата „Форум без кабли - Мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“ има право да ги промени следните одредби во секое време, известувајќи ве за промените, но препорачливо е корисниците самите редовно да ги прегледуваат овие правила. Користењето на веб-локацијата „Форум без кабли - мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“ по измените на прописите значи дека ги прифаќате овие промени со сите правни последици.

Нашите форуми познати и како „тие“, „тие“, „тие“, „софтвер phpBB“, „www.phpbb.com“, „phpBB Limited“, „phpBB Teams“ се базираат на софтвер кој користи phpBB технологија, што е тип на веб-страница (огласна табла), издадена под лиценца "GNU генерална јавна лиценца v2“, познат и како „GPL“. Софтверот е достапен за преземање од веб-страницата www.phpbb.com. Софтверот phpBB само ги олеснува дискусиите преку Интернет, а неговите автори не ги контролираат текстовите објавени на Интернет преку него. Повеќе информации за phpBB може да се најдат на веб-страницата https://www.phpbb.com/.

Ја прифаќате забраната за објавување изјави од навредлива, клеветничка природа, промовирање содржина што е некомпатибилна со полскиот закон или кршење на туѓи авторски права и лични права. Прекршувањето на оваа забрана може да резултира со трајно блокирање на пристапот до оваа веб-локација, а вашиот интернет провајдер ќе биде известен за вашето несоодветно однесување. Се согласувате дека „Форум без кабли - мобилен интернет 3G LTE 5G CDMA WIFI“ има право да отстранува, уредува, преместува или затвора која било тема во секое време доколку ни одговара. Вие се согласувате со зачувување на сите информации обезбедени од вас во нашата база на податоци. Иако овие информации нема да бидат откриени на трета страна без ваша согласност, ниту „Форум без кабли - 3G LTE 5G CDMA WIFI мобилен интернет“ ниту phpBB Limited нема да бидат одговорни за секој обид за хакирање што може да доведе до компромитирање на податоците.


Вратете се на страницата за најавување